Stalno otvoren kontakt (064)40-30-205

Radno vreme pon.-sub. od 08 do 17h, hitne intervencije 00-24h.

Scroll

Upravljanje stambenom zajednicomUpravljanje stambenom zajednicom može se podeliti na tri kategorije:

Administrativni poslovi:

Administrativni poslovi


  Podrazumeva uredno i tačno vođenje dokumentacije stambene zajednice.
 • Popis vlasnika posebnih delova
 • Popis posebnih delova,
 • Registracija stambene zajednice,
 • Otvaranje računa kod banke,
 • Izrada pečata,
 • Mesečno priprema i izdavanje računa svim vlasnicima posebnih delova (u poštansko sanduče),
 • Priprema i zaključivanje ugovora/sporazuma sa firmama za održavanje zgrade, čišćenje, itd.
 • Informisanje vlasnika posebnih delova,
 • Nadzor nad osobljem (čistačica, domar...).

Finansijski poslovi:

Administrativni poslovi


  Podrazumeva upravljanje budžetom stambene zajednice, raspolaganje sredstvima sa tekućeg računa, po nalogu skupštine stambene zajednice.
 • Vođenje evidencije o prihodima i rashodima,
 • Prinudna naplata u korist Stambene zajednice,
 • Naplata dogovorenog iznosa za upravljanje i održavanje stambene zgrade,
 • Registracija stambene zajednice,
 • Priprema budžeta i njegovog raspoređivanja po stavkama.

Tehnički poslovi:

Administrativni poslovi


 • Organizacija radova na tekućem i investicionom održavanju,
 • Organizacija radova na hitnim intervencijama,
 • Prikupljanje minimum tri ponude za obavljanje bilo koje vrste radova,
 • Briga o kućnom redu,
 • Obnova i unapređenje kvaliteta imovine stambene zajednice,
 • Mesečno priprema i izdavanje računa svim vlasnicima posebnih delova (u poštansko sanduče).

Agencija za specijalizovanu kancelarijsku podrsku:

Matični broj: 63929026

PIB: 109103600

Broj računa: 275-0010225780395-10

Stalno dostupan broj telefona: (064)40-30-20-5

Stalno otvoren kontakt, e-mail adrese: agencija.magistra@yahoo.com

agencija za pomoc u obrazovanju