Stalno otvoren kontakt (064)40-30-205

Radno vreme pon.-sub. od 08 do 17h, hitne intervencije 00-24h.

Scroll

O NAMA

O NAMA


Agencija „Magistra M“ je osnovana 2015. godine nakon višegodišnjeg iskustva u oblasti obrazovnog konsaltinga, kancelarijskog poslovanja i arhiviranja dokumenata.


Od 2017. godine postaje i organizator profesionalnog upravljanja, a nakon sticanja potrebne licence. Od tada profesionalno upravlja kako po pozivu tako i po prinudnoj upravi lokalne samouprave.


MISIJA:

Graditi efikasne i uspešne poslovne sisteme na dobrobit korisnika i nas samih.


CILJ:

Biti najuspešnija kompanija u odabranom poslovnom području kroz ostvarivanje sledećih elemenata:


  • Kvalitet proizvoda,
  • Stalni razvoj,
  • Kvalitetna korisnička podrška,
  • Najbolji odnos funkcionalnosti i cene,
  • Dobra emotivna veza s korisnicima.

DRUŠTVENA ODGOVORNOST:

Primarni cilj u kvalitetnoj izgradnji društvene odgovornosti je stvaranje poverenja i verodostojnosti među zaposlenima, korisnicima i širom društvenom zajednicom.


Agencija za specijalizovanu kancelarijsku podrsku:

Matični broj: 63929026

PIB: 109103600

Broj računa: 275-0010225780395-10

Stalno dostupan broj telefona: (064)40-30-20-5

Stalno otvoren kontakt, e-mail adrese:agencija.magistra@yahoo.com

agencija za pomoc u obrazovanju