Stalno otvoren kontakt (064)40-30-205

Radno vreme pon.-sub. od 08 do 17h, hitne intervencije 00-24h.

Scroll

KANCELARIJSKO POSLOVANJE

Izrada magistarskih radova

Poseban segment poslovanja čini pružanje usluga u oblasti kancelarijskog i arhivskog poslovanja odnosno uspostavljanja, obuke, treninga i izvršenja kancelarijskog i arhivskog poslovanja u celini.


Stučan tim licenciranih stručnjaka izvršiće za vas organizaciju kancelarijskog poslovanja uz mogućnost uvođenja elektronskog i „ručnog“ delovodnika. Sagledavanjem suštine i karakteristika poslovnih aktivnosti izvšićemo organizaciju i pre svega optimizaciju kancelarijskog poslovanja uz jasan cilj smanjivanja troškova administracije.


U svojoj poslovnoj ponudi, agencija “Magistra M” pored regulativnih dokumenata i pravilnika za kancelarijsko i arhivsko poslovanje nudi kompjutersku aplikaciju “elektronski delovodnik”. Kompjuterska aplikacija štedi vaše vreme i novac, nudeći sve pogodosnosti elektronske kancelarije i elektronskog kancelarijskog poslovanja.


Spisak usluga u oblasti kancelarijskog i arhivskog poslovanja Agencije „Magistra M“:

      Izrada organizacionih dokumenata kancelarijskog i arhivskog poslovanja (ažuriranje postojećih odnosno sačinjavanje novih):

 •     „Lista kategorija sa rokovima čuvanja“,
 •     „Pravilnik o kancelarijskom i arhivskom poslovanju“,
 •       Učešće u radu Komisije na izlučivanju bezvrednog registraturskog materijala u registraturama,

        Procena ispunjenosti uslova prostora za skladištenje poslovne dokumentacije (ispunjavanja zakonskih uslova sa stanovišta bezbednosti zaštite arhivske građe),

        Organizacija i uspostavljanje delovodstva kao segmenta poslovanja,

        Kompjuterska aplikacija delovodnika osnovne namene za evidentiranje i arhiviranje svih ulaznih i izlaznih dokumenata, kao i sve dokumentacije u radu,

        Obuka ljudstva u rukovanju aplikacijom delovodnika,

        Obuka ljudstva u pravilnom vođenju delovodne knjige,

        Obuka ljudstva u pravilnom vođenju arhivske knjige,

        Obuka ljudstva u pravilnoj primeni i upotrebi „Pravilnika o kancelarijskom i arhivskom poslovanju“ , pravilnom prijemu, izradi i otpremi akata (preduzetničke pošte),

        Digitalno arhiviranje i prebacivanje dokumentacije sa papira u digitalni oblik (format: JPG),

        Digitalno arhiviranje i prebacivanje dokumentacije sa papira u digitalni oblik (format: PDF),

        Digitalno arhiviranje i prebacivanje dokumentacije sa papira u digitalni oblik (format: word document).