Stalno otvoren kontakt (064)40-30-205

Radno vreme: pon. - sub. od 08-20h

Scroll

IZRADA RADOVA

Izrada diplomskih radova

Agencija „Magistra M“ pruža usluge konsultovanja, podrške i tutorstva u obrazovanju, kao i ostale savetodavne usluge u obrazovanju. Zatim usluge obrazovnog konsaltinga i usluge visokokvalitetne pomoći pisanja, istraživanja i tehničku obradu predloga teksta, pojedinačno (seminarski, diplomski, magistarski, master i doktorski rad). Zatim usluge pomoći izrade nacrta naučne zamisli, naučnog istraživanja odnosno prijave rada, usluge pomoći izrade prijave doktorske disertacije i pomoć pri izradi doktorske disertacije (prema planu i programu donetom u Agenciji), i mnoge druge, slične usluge. Agencija „MagistraM“ pruža usluge konsultovanja, podrške i tutorstva u obrazovanju, kao i ostale savetodavne usluge u obrazovanju.


Naš cilj je da omogućimo studentima svih oblasti i svih nivoa da pri izradi svog originalnog rada dobiju korektnu i stručnu pomoć u pronalaženju adekvatnih izvora i materijala. Svaki tekst koji se dobije uslugom, predstavlja privatno, autorsko i intelektualno vlasništvo i bez dozvole autora ne sme se distribuirati, kopirati ili upotrebljavati na način koji nije dozvoljen “Zakonom o autorskim pravima”. Naše tekstove koristite kao pomoć pri izradi Vašeg kvalitetnog i originalnog rada.


Spisak usluga Agencije za pomoć u obrazovanju „Magistra M“:

Pružamo usluge konsultovanja, podrške i tutorstva u obrazovanju,

Savetodavne usluge u obrazovanju,

Obrazovni konsalting,

Usluge visokokvalitetne pomoći pisanja, istraživanja i tehničku obradu predloga teksta za naše klijente, pojedinačno (seminarski, diplomski, magistarski, master i doktorski rad),

Usluge pomoći izrade nacrta naučne zamisli, naučnog istraživanja odnosno prijave rada,

Usluga pomoći izrade prijave doktorske disertacije i pomoć pri izradi doktorske disertacije (prema posebnom planu i programu donetom u Agenciji),

Usluga pomoći u ispravljanju već urađenih autorskih radova prema zahtevima, uputstvima mentora ili ispitne komisije,

Usluga prikpljanja i objedinjavanja literature za samostalnu izradu naučnih radova,

Usluga pretrage materijala u Arhivu Republike Srbije,

Usluga pomoći u pisanju eseja, refereta, govora i kritičkih analiza,

Usluga pomoći u izradi CV i motivacionih pisama,

Izrada Power point prezentacija,

Prebacivanje teksta iz formata PDF u word i obrnuto,

Posredovanje ka prevodilačkim uslugama,

Kucanje, prekucavanje rukopisa ili tonskog (video) zapisa,

Obrada teksta, izrada slika, tabela, grafikona,

Usluga skeniranja štampanih materijala,

Usluge štampe, spiralnog i trvdog koričenja,

Usluga fotokopiranja knjiga, brošura, materijala svih vrsta,

Dostava literature, knjiga i ostalih štampanih materijala na kućnu adresu (teritorija grada Beograda lično, ostatak Srbije kurirskom službom po izboru).

agencija za pomoc u obrazovanju